Pozor! Zmena obchodných podmienok.

Milí klienti,

na základe skúsenosti z posledných rokov, sme nútení pristúpiť k zmene obchodných podmienok.
Viac o zmene sa dočítate v nasledujúcom článku.

Taktiež sme pre Vás pripravili nový cenník platný od 15.1.2018.

© Copyright Masážne centrum s.r.o.