Pozor! Zmena obchodných podmienok.

Milí klienti,

na základe skúsenosti z posledných rokov, sme nútení pristúpiť k zmene obchodných podmienok.
Viac o zmene sa dočítate v nasledujúcom článku.

Taktiež sme pre Vás pripravili nový cenník platný od 15.1.2018.

Chránená dielňa


Pre zamestnávateľov ponúkame:

Náhradne plnennie zamestnávať zdravotne postihnutých občanov, podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti č.5/2004 .

Dalsie informacie najdete na www.upsvar.sk

© Copyright Masážne centrum s.r.o.